Den totale kostnaden for utbyggingen ble i november 2020 beregnet til 5 151 millioner 2020-kroner. 

Det er gitt lokal tilslutning til takster og plassering av bomstasjon i både Frogn og Asker kommune, og også i Viken fylkeskommune.