Det skal bygges flere tverrforbindelser mellom løpene, med ca. 250 meters mellomrom. Tverrforbindelsene gjør at det ene løpet kan brukes som rømning ved hendelser i det andre løpet. Rømningsmulighetene må ivareta krav til universell utforming og gi god fremkommelighet. Det tas sikte på at arbeidet kan starte i løpet av 2017.

Et nytt løp i Oslofjordtunnelen gir:

  • vesentlig bedre trafikksikkerhet
  • sikker og fremtidsrettet løsning med god kapasitet
  • rømningsveger ut i dagen dersom en hendelse oppstår
  • forutsigbarhet for trafikantene

Oslofjordtunnelen er delvis en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden mellom fylkene Akershus og Buskerud.

Les mer om dagens Oslofjordtunnel.