Det meste som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3. Avtalen har en økonomisk ramme på 120 milliarder kroner (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036.

Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. 

Bompengesystemet 

1. juni 2019 ble det innført nye bomstasjoner og nytt takstsystem i Oslo og Akershus. Her kan du lese mer om det nye bompengesystemet med priser og avtalerabatter.


Bompengesystemet skal bidra til å:

• Finansiere vei- og kollektivutbygging
• Redusere personbiltrafikken
• Øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper
• Redusere klimagassutslipp
• Forbedre bymiljøet
• Jevne ut bompengebelastningen ved at flere bidrar

 

Samarbeidspartene i Oslopakke 3Samarbeidspartene i Oslopakke 3