Nytt bompengesystem fra 1. juni

Fra 1. juni 2019 blir det nye bomstasjoner og nytt takstsystem i Oslo.

Innkrevingen av bompenger fordeles på tre bomringer:

  • Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud - med betaling i begge kjøreretninger. 
  • Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo blir det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag. 
  • Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike, samt de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo.

Eksakt plassering av bomstasjonene finner du i dette interaktive kartet

Sjekk hva reisen din vil koste med Fjellinjens bompengekalkulator.

Les mer om det nye takstsystemet med timeregel, passeringstak og avtalerabatter her.

Det nye bompengesystemet skal bidra til å:
• Finansiere vei- og kollektivutbygging
• Redusere personbiltrafikken
• Øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper
• Redusere klimagassutslipp
• Forbedre bymiljøet
• Jevne ut bompengebelastningen ved at flere bidrar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Det meste som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3 - med bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.