I januar 2009 ble det etablert en styringsgruppe for Oslopakke 3. Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av Oslopakke 3-porteføljen.

Styringsgruppen består av Oslo kommune v/byråd for miljø og samferdsel, Akershus fylkeskommune v/fylkesordføreren, Jernbanedirektoratet v/jernbanedirektøren og Statens vegvesen v/vegdirektøren. Gruppen ledes av staten v/ vegdirektøren.

Styringsgruppens oppgaver:

  • Forberede omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering (inkludert rekkefølge for prosjekter) av midlene i Oslopakke 3
  • Gi innspill til statlige og lokale/regionale plan- og budsjettprosesser for å sikre best mulig måloppnåelse for bompengepakken. Det skal også gis innspill til arbeidet med arealplaner.
  • Overvåke gjennomføring av store prosjekter og innsatsområder
  • Bestille og behandle strategiske utredninger som faglig grunnlag for gruppens arbeid med løpende prioriteringer.