Innkrevingen av bompenger blir fordelt på tre bomringer:

 • Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud - med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 38 bomstasjoner).
 • Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo blir det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag. (Totalt 22 bomstasjoner).
 • Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike, samt de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo. (Totalt 23 bomstasjoner). 

Eksakt plassering av bomstasjonene finner du i dette interaktive kartet.

Her ser du de nye takstene

Felles for alle tre bomringene i Oslo 

 • Elbiler begynner å betale bompenger fra 1. juni 2019.
 • Rushtidsavgift fortsetter som før.
  - Det vil si at du betaler mer for å passere bomringene i tidsrommet mellom klokken 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00. (Gjelder ikke på helgedager, offisielle fridager og i juli).
 • Miljødifferensierte takster fortsetter som før.
  - Det betyr at de kjøretøyene som forurenser mest betaler mer i bomringene. 
 • Rabatten med AutoPASS-avtale økes fra 10 til 20 prosent for lette kjøretøy.
 • Rabatten med AutoPASS-avtale for tunge kjøretøy faller bort, men timeregel og passeringstak vil fortsatt gjelde.
 • Disse er fritatt for avgift i bomringene: Motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort.

Felles for Indre ring og Osloringen

 • Det blir toveis betaling i Indre ring og Osloringen, men prisene halveres.

  - Det betyr at du betaler for passering av bomstasjonene i begge kjøreretninger, men taksten blir omtrent halvparten av det du betaler i Osloringen i dag. Takstene i Indre ring blir cirka 20 prosent lavere enn takstene i Osloringen.

 • Indre ring og Osloringen får felles timeregel.

  - Det betyr at du betaler kun for én bompassering i Indre ring og Osloringen innenfor en time etter første passering. Dyreste takst gjelder. Dette gjelder alle som har AutoPASS-avtale.

 • Indre ring og Osloringen får passeringstak på 120 betalte passeringer.

  - Det betyr at du betaler for maksimalt 120 passeringer innenfor en kalendermåned. Dette gjelder alle som har AutoPASS-avtale.

Bygrensen

 • På bygrensen/kommunegrensen blir det kun betaling for trafikk fra Akershus inn mot Oslo. Prisen blir den samme som én retning i Osloringen.

 • Bygrensen får egen timeregel.

  - Det betyr at du betaler kun for én bompassering selv om du passerer flere av bomstasjonene på bygrensen innen én time. Forutsatt at du har AutoPASS-avtale.

 • Bygrensen får passeringstak på 60 betalte passeringer.

  - Det betyr at du betaler for maksimalt 60 passeringer innenfor en kalendermåned. Dette gjelder alle som har AutoPASS-avtale.

For å beregne hva du skal betale i bompenger etter 1. juni 2019, benytt bompengekalkulatoren på Fjellinjens nettside.

Hensikten med nytt system

I dag betaler cirka halvparten av bilturene i Oslo i bomringen, mens fra 1. juni vil bompengeinnkrevingen bli jevnere fordelt ved at tre av fire bidrar.

.
 

Det nye bompengesystemet er en del av Oslopakke 3. Innføringen av takstsystemet og plasseringen av bommene er vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med tilslutning fra Stortinget.