Ser på bedre fergeløsninger

— Nye fergeløsninger er også en del av utredningen av framtidas transportløsninger for Helgeland.

Tilslutning til samfunnsmål

— Politikerne på Helgeland og i Nordland fylkeskommune slutter opp samfunnsmålene som er satt for konseptvalgutredningen for Helgeland.

Vurderer ferjeleie på Skorpa

— Nytt ferjeleie på Skorpa og bru derfra til Dønna tas inn blant alternativene som vurderes som framtidige løsninger på Helgeland.

Lager delutredning om oljebaser

— Hvor stor er ulempen ved at oljebasen er delt mellom Brønnøysund og Sandnessjøen? Svaret blir en del av framtidsutredningen for Helgeland.

Skrinlegger ferjeleie på Nord-Dønna

— Nytt ferjeleie på Nord-Dønna er ikke et alternativ i Statens vegvesens videre utredning av framtidige transportløsninger på Helgeland.

Vurderer enda flere alternativer

— Undersjøiske tunneler mellom Nord-Bjørn og Leirfjord og mellom Stokkasjøen og Mindland er to nye alternativer som vurderes som framtidsløsninger for kysten av Helgeland.

Kan få Norges mest spektakulære bruer

— Helgeland kan få noen av landets lengste og mest spektakulære bruer, dersom dette blir valgt som framtidas løsning på transportutfordringene i området.

Sjekker ti alternativer

— Statens vegvesen skal se nærmere på ti ulike alternativer for nye bruer og tunneler på Helgeland.