Når oppstartsmøter og koordinering er klart, vil tilrigging starte – vi antar det blir i løpet av oktober.

Riggen vil ligge nederst ved Lysakerelva, og arbeider vil starte derfra på nedsida av Ekraveienkrysset. Sprengning av fjellskjæring og omlegging av høyspentledning vil være de første «hovedarbeidene» som startes på før jul.

Vann- og avløpsarbeidene starter først når mye av arbeidene nedenfor Ekraveienkrysset er ferdig, og vil jobbe seg oppover mot Røakrysset.

Det er såpass komplisert faseomlegging, og arbeidene vil foregå både på nord- og sørside av Grinivegen i flere omganger mot Røakrysset.

Aktuelt for fylke(r): Oslo