Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen ønsker en åpen prosess rundt utarbeidelsen av KVU for Hønefoss-området. Vi har derfor opprettet et dialogforum. Dialogforumet har deltakere fra kommunene og fylkeskommunen på både politisk og administrativt nivå. I tillegg er representanter fra interessegrupper og næringsliv invitert til å delta. Dialogforum skal sikre dialog og medvirkning i utredningsarbeidet, og bidra til økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og utvikle en felles forståelse av utfordringer og muligheter.

Hønefossområdet (KVU)