Prosjektet skal gjøre det lettere – og dermed mer attraktivt – å sykle og gå, men også lettere for næringstrafikk og busser å komme seg frem.

Prosjektet er en del av Bypakke Tenk Tromsø, Stortingsproposisjon 99s (2021). I proposisjonen omtales prosjektet som «Tiltakspakke Langnes (gange, sykkel, buss og bil). Prosjektet omtales nå som «Langnes – fremkommelighet og trafikksikkerhet».

Se mer informasjon på Tenk Tromsø sin nettside: Langnes - fremkommelighet og trafikksikkerhet | Tenk Tromsø (tenktromso.no)

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Statens vegvesen har ansvaret reguleringsplanen.

Langnes

Dette er ett av områdene i Tromsø med mest og tettest trafikk, og det ligger i tilknytning til den kommende flyplasstunnelen. Å gjøre trafikkavviklingen bedre er viktig for hele Langnesområdet og Giæverbukta.

Prosjektet omfatter:

  • utbedring av dagens veier
  • nye kryss for å binde veiene bedre sammen
  • sammenkobling av den nye internveien på Langnes med Tverrforbindelsen
  • nytt kollektivfelt mellom Workinntunet og Tverrforbindelsen
  • ny sykkelvei med fortau fra Kvaløyvegen og inn til Workinntunet
  • ny rundkjøring i Tverrforbindelsen
  • ny sykkelvei med fortau fra Giæverbukta mot Langnesbakken

Detaljregulering

Det ble varslet planoppstart for prosjektet 19. mars 2019. Planområdet vises under. Det kan bli behov for en utvidelse av planområdet.

Bilde av kat over planområdet for Tiltakspakke Langnes – nå «Langnes – fremkommelighet og trafikksikkerhet». Illustrasjon, Statens vegvesen.
Planområdet for Tiltakspakke Langnes – nå «Langnes – fremkommelighet og trafikksikkerhet». Illustrasjon, Statens vegvesen.

Fase:
Planfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms

Langnes i Tromsø © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektsjef, Statens vegvesen
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Roy Lars Olsen

Prosjektleder
Telefon:
90 51 89 42
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre