Tiltakspakke Langnes omfatter tiltak på dagens vegnett som følge av etablering av ny riksveg mellom Breivika og flyplassen.

Tiltakspakken dekker et stort behov for tiltak for buss, sykkel og gange. Pakken består av en rekke delprosjekter, blant annet nye kryssløsninger for å binde sammen vegnettet. Målet er bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper. 

Prosjektet er en del av Tenk Tromsø

Detaljregulering

Det har vært omfattende planarbeider på Langnesområdet for å finne framtidas trafikkløsninger i området. Vi skal nå i gang med detaljregulering av området.

Tromsø kommune har utarbeidet en områdereguleringsplan for Langnesområdet, vedtatt i 2014. I tillegg er det utarbeidet en kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya, vedtatt i 2016.

I henhold til områdeplanen skal det:

  • etableres en ny veg fra rundkjøringa utenfor Langnestunnelen. Den skal gå via Huldervegen og et nytt kryss i eksisterende rv. 862 Tverrforbindelsen og videre til Ærfuglvegen og handelsområdet nord for Tverrforbindelsen.
  • komme nye kollektivterminaler, holdeplasser og egne kollektivfelt.
  • bli trygge løsninger for både syklende og gående som sammen med kollektivsatsningen skal gi et godt alternativ til bilkjøring.

I forbindelse med belønningsordningen pågår det også et arbeid med omprosjektering av den eksisterende kollektivterminalen i Giæverbukta.

 

Fase:
Planfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms og Finnmark

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Veronica Wiik

Prosjektleder
Telefon:
913 82 147
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre