Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Jernfjell- og Skrikebergtunnelen skal i 2022 og 2023 oppgraderes slik at sikkerheten for trafikantene blir bedre.

Tunnelene ligger i Masfjorden og Gulen kommune. Begge har tunnelprofil T8 og fri høyde på 4,5 meter.

Jernfjelltunnelen

Tunnelen er 2391 meter lang og har en årsdøgnstrafikk på 2000. Den ble åpnet i 1989. Det er en gjennomsnittlig stigning i tunnelen på åtte prosent. Det skal bygges en ny havarinisje på nordsiden tunnelen ved Kringla.

Der skal det også settes opp et nytt teknisk bygg. Inne i tunnelen skal også gjøres plass for nytt teknisk bygg. På sørsiden av Hopeelva bru skal det etableres en snulomme.

Skrikebergtunnelen

Tunnelen er 1508 meter lang og ble åpnet i 1990. Årsdøgnestrafikken er rundt 1800. I begge tunnelene skal alt teknisk utstyr byttes. I tillegg skal også all vann- og fristsikring byttes, og tunnelene skal strosses.

Arbeidene starter i februar 2022 og skal vare fram til ut november 2023. Kontraktsummen er på rundt 210 millioner kroner.

I byggeperioden blir trafikken avviklet med kolonnekjøring om natten fra kl. 22:00 til kl. 05:30.

Aktuelt for fylke(r): Vestland