Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Planforslaget for detaljregulering av rv. 15 Bjørhovde bru i Stad kommune er no ute til høyring.

Føremålet med planen er å regulere areal til ny Bjørhovde bru, plass til midlertidig bru i byggefasen, utviding av rv. 15 slik at gul midtstripe kan etablerast, gang- og sykkelveg langs rv. 15 og utbetring av kryssa med fv. 5747 Hjalmavegen og Skulehusbakken med venstresvingefelt og god sikt.

Innspel og merknader

Merknader og innspel til planforslaget skal sendast innan 25. september 2023 til

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
  • eller på e-post til

Last ned

Aktuelt for fylke(r): Vestland