Stillbilder fra alternativ A2.

Alternativ A2 er alternativet som følger dagens vegkorridor.