Rv. 36 opnar som planlagt

— Statens vegvesen opnar riksveg 36 mellom Bø og Seljord for trafikk som planlagt 1. mai 2020.

Fortset anleggsdrift på prosjektet inntil vidare

— Statens vegvesen fortset drifta på utbyggingsprosjektet rv. 36 Bø–Seljord etter at Seljord kommune har gjeve Statens vegvesen fritak til å fortsetje arbeidet med avgjerda «oppretthalde forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar» inntil vidare.

Vegen er heilt stengd fram til 1. mai 2020

— 6. januar blei riksveg 36 stengd mellom Sjøormporten tunnel og Sanden camping. Vegen vil vera stengd ved Stodi og tidvis stengd ved Bukti fram til 1. mai. Då vil han haldast open fram til hausten 2020.

Åpner rv. 36 langs Seljordsvannet

— Lørdag kveld åpner riksveg 36 for alminnelig ferdsel igjen. Statens vegvesen takker for tålmodigheten bilistene har utvist.

Hogger veglinja

— Full fart ved Seljordsvannet. Mens Sjøormporten tunnel er stengd, blir veglinja til det nye rv. 36 rydja.

No stengjer vi

— Måndag 23. september blir rv. 36 langs Seljordsvatnet stengd. Omkøyring for tunge køyretøy er E134 om Notodden.

Kortar ned stengjetida

— Riksveg 36 blir stengd tre månader mindre etter at Statens vegvesen har gjennomgått prosjekta langs Seljordsvatnet på nytt.

Utlys kontrakt for byggjing

— No startar konkurransen om kven som skal byggje 3,1 kilometer ny rv. 36 Seljordsvatnet i Telemark. Arbeidet skal vere i gong etter sommarferien.

Vurderer kortare stengjetid

— Statens vegvesen vurderer om det er mogeleg å redusere stengjetida for rv. 36 mens ny veg blir bygd, etter innspel frå ordførarane i Bø og Seljord.