På sørsiden av Timeneskrysset er ny avkjøringsrampe fullført, og det gjenstår bare et lag med asfalt før denne er helt ferdig.

Ute på jordene og gang- og sykkelveg mangler det litt pynting som vil bli utført i løpet av våren.

På nordsiden av Timeneskrysset har det vært litt rolig i desember, men i januar opptar vi aktiviteten med å sette opp autovern, liten omlegging av trafikk samt gjenstående arbeider med kantstein.  

Mellom Timeneskrysset og Lauvåsen har vi utført mye grovarbeid, og klargjort for neste omlegging av rv. 41. Nærmest Lauvåsen går vi i gang med overvannsarbeid på nyåret, samt opparbeidelse av ny rv. 41 nærmest ny fjellskjæring.

Mellom Lauvåsen og Hamresanden har vi bygget anleggsveg i traseen for gang- og sykkelveg. Den blir plassert «midt i myra», noe nylig opparbeidet anleggsveg indikerer.

På Hamresanden er det mye som er ferdigstilt, men det gjenstår asfaltering av gang- og sykkelveg som vil bli utført når været tillater det.

Trafikkomlegginger

Det skal etter planen bli en mindre trafikkomlegging i rundkjøring på nordsiden av Timeneskrysset i starten av januar og en 450 meter lang omlegging av rv. 41 mellom Timeneskrysset, hvor trafikken blir flyttet lengre vest for å kunne fullføre siste del av rv. 41.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt arbeid som skal støye mer enn vanlig.

Nattarbeider

Det vil bli nattarbeid i forbindelse med autovernmontasje i Timeneskrysset i starten av januar. Det vil også bli noe nattarbeid i forbindelse med omlegging av trafikk mellom Timeneskrysset og Lauvåsen.

Dronefoto av arbeidene i timeneskrysset
På sørsiden av Timeneskrysset er ny avkjøringsrampe fullført, og det gjenstår bare et lag med asfalt før denne er helt ferdig. Ute på jordene og gang- og sykkelveg mangler det litt pynting som vil bli utført i løpet av våren. Foto: Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder