Arbeidene går mot slutten. Vi har den siste måneden gjort siste finpuss langs anleggsområdet.

I Bjønndalen har vi bygget opp underlaget for ny gang- og sykkelveg, og det kommer til å være her det er aktivitet fremover. Det vil foregå oppbygging av motfylling inntil rv. 41, rørlegging samt videre opparbeidelse av gang- og sykkelvegen.

Trafikkomlegginger mai

Trafikken er flyttet til permanent kjøremønster.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt noen spesielt støyende arbeider i juli.

Nattarbeider

Det er ikke planlagt noen nattarbeid.

Timeneskrysset
Arbeidene går mot slutten. Vi har den siste måneden gjort siste finpuss langs anleggsområdet. Foto: Trine Foss Salvesen / Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder