På Hamresanden er det nå mye som er ferdigstilt. På nordsiden av Timeneskrysset har vi påbegynt arbeidet med siste halvdel av rundkjøringen.

På sørsiden av Timeneskrysset er ny avkjøringsrampe fullført, og det gjenstår bare et lag med asfalt før denne er helt ferdig. Ute på jordene holder vi på med å oppgradere en traktroveg, mens gang- og sykkelvegen blir asfaltert i starten av mars.

På nordsiden av Timeneskrysset har vi fullført den siste trafikkøya, og har begynt arbeidet med siste halvdel av rundkjøringa.  

Mellom Timeneskrysset og Lauvåsen har vi gjort klar for asfaltering ved Timenesbekken. Midt på strekket har vi bygget opp vegkroppen, og fortsetter med dette arbeidet i tillegg til overvannsgrøfter. Nærmest Lauvåsen blir deler av ny rv. 41 asfaltert og satt trafikk på i starten av mars.

Mellom omsorgsboliger rett nord for Lauvåsen og Hamresanden har vi bygget anleggsveg i trasé for fremtidig gang og sykkelveg. Her skal vi begynne å kalkstabilisere i mars.

På Hamresanden er det mye som er ferdigstilt, men det gjenstår asfaltering av gang- og sykkelveg, som vil bli utført når været tillater det.

Trafikkomlegginger

Det er planalgt en omlegging rv. 41 rett på sørsiden av rundkjøring ved Lauvåsen helt i starten av mars.

Støyende arbeider

Det er ikke planlagt arbeid  i mars som skal støye mer enn vanlig.

Nattarbeider

I forbindelse med hogst langs rv. 41 mellom Lauvåsen og Hamresanden vil det bli noen netter med nattarbeid og dirigering. Vil være noe støy fra motorsag og vinsj/tømmerbil.

På nordsiden av Timeneskrysset har vi fullført den siste trafikkøya, og har begynt arbeidet med siste halvdel av rundkjøringa.
På nordsiden av Timeneskrysset har vi fullført den siste trafikkøya og har nå begynt arbeidet med siste halvdel av rundkjøringen. Foto: Trine Foss Salvesen / Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder