Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Brua på riksveg 70 i Sunndal skal bygges med moderne norskutviklet sveiseteknologi som kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging.

Sammen med Statens vegvesen har Prodtex utviklet moderne robotsveise-teknologi som gjør stålbruer billigere og kutter CO2-utslipp i produksjon.

Frønes bru var den første brua som ble bygd med denne teknologien, og nå står Ya bru på riksvei 3 i Tynset og Elverhøybrua i Sunndal for tur.

Anleggsstart for Elverhøybrua i 2022

Elverhøybrua og tilhørende veger vil bli detaljprosjektert av konsulent under ledelse av Statens vegvesen. Prodtex leverer ståldekket. De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen planlegges lyst ut som utførelsesentreprise i juni 2022.

Målet er anleggsstart senhøsten 2022, og ferdigstilling av hele prosjektet i løpet av 2023.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Halgeir Brudeseth
Prosjektleder
Tlf. 913 46 388
E-post: 

Spørsmål om FoU prosjektet:
Cato Dørum
Sjefingeniør
Tlf. 982 43 962
E-post: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal