Høsten 2013 startet utbyggingen av den 9,3 kilometer lange strekningen fra Lunner grense til Jaren (krysset hvor rv. 4 og fv. 34 møtes) til firefelts veg med midtdeler. Fredag 16. desember 2016 ble 7,5 kilometer av strekningen åpnet for trafikk. Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen øst for Gran sentrum ble tatt i bruk lørdag 8. juli 2017.

Det er beregnet at vegprosjektet vil koste ca. 2 828 millioner kroner i 2017-verdi. Nær 62 prosent av dette skal dekkes av bompenger, mens vel 38 prosent skal finansieres med statlige midler. Bompengene kreves inn gjennom en bomstasjon på ny riksveg 4 og en bomstasjon på gamle riksveg 4 ved kommunegrensa mellom Gran og Lunner. Kjøretøy i takstgruppe 1 (kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys) må betale 48 kroner per passering i de to bomstasjonene, mens kjøretøy i takstgruppe 2 må betale 79 kroner. Kjøretøy i takstgruppe 1 og med gyldig AutoPASS-avtale får 20 prosent rabatt, i tillegg til at de har et passeringstak på 40 passeringer i måneden.

Du kan lese mer om andre delstrekninger for rv. 4 på Hadeland i menyen til venstre.