Det er tatt ut cirka fire millionar kubikkmeter med stein som har blitt parkar og industriområde.