Det er mange av dere som er spente på hva som møter dere når vi åpner Ryfylketunnelen 30. desember og Eiganes- og Hundvågtunnelen i februar neste år. Derfor har vi laget en informasjonsfilm om sikkerhetssystemene og hvordan dere skal håndtere en hendelse som brann, kollisjon eller får motorstans nede i tunnelene.