Ryfylketunnelen åpnet 30. desember 2019 og 22. april 2020 åpnet Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Dermed er alle tre tunneler åpnet for trafikk og Ryfast er ferdig bygget.

Ryfast er nå overført fra Statens vegvesen Utbygging til Statens vegvesen Drift og vedlikehold. Spørsmål vedrørende drift kan rettes til Vegtrafikksentral vest – telefon 175. Statens vegvesen takker alle entreprenører for arbeidet som er utført.