Her pågår et forprosjekt i samarbeid med Bane NOR, utbyggerne, grunneierne og kommunen for å klargjøre traséen som skal reguleres.

Delstrekningen vil være ferdigstilt tidligst i 2023.