Det markerte en viktig milepæl for utbedringen av Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen, som ble startet i november 2017 og som nå er ferdig.

- Arbeidet i Godøytunnelen har gått etter planen. Det meste stod ferdig til påske, og i april og mai var tunnelen stengt med kolonnekjøring i to korte perioder for å rette feil og utføre mindre justeringer. I Ellingsøy- og Valderøytunnelen har vi brukt mye lenger tid enn det vi hadde som mål, og det har dessverre gått utover trafikantene. Vi beklager forsinkelsen som har vært, og ønsker å rette en stor takk til alle trafikantene for tålmodigheten de har vist - spesielt de siste månedene, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Stengt uten omkjøringsmuligheter

Godøytunnelen har blitt utbedret av Statens vegvesen på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune.

I de periodene tunnelene har vært helt stengt eller stengt med kolonnekjøring, har det ikke vært omkjøringsmuligheter for de som bor på Godøya, Valderøya eller Vigra.

- Fra 8. november 2017 og til begynnelsen av februar i år jobbet vi i Godøytunnelen døgnet rundt. I løpet av denne perioden har de som bor på Godøya bare unntaksvis hatt fri ferdsel gjennom tunnelen, og det var i fellesferiene. Den var ellers helt stengt for trafikk på kveld og natt, og stengt med kolonnekjøring til faste tidspunkt på dagtid. Fram til februar i år gikk det en hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund, men det er mange som har måttet tilpasse hverdagene sine til stengte tunneler og kolonnetider. Vi er derfor glade for at tunnelene nå er gjenåpnet i en atskillig mer trafikksikker stand enn tidligere, og setter stor pris på tålmodigheten som er vist av fastboende, næringsdrivende og andre trafikanter som ikke har hatt omkjøringsmuligheter under anleggstiden, sier Birkeland.

Krevende rehabiliteringsarbeid

Prosjektlederen forteller at oppgraderingen av Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen har vært svært krevende.

- Rehabiliteringene har vært omfattende, men jeg er veldig glad for at arbeidet har blitt gjennomført uten alvorlige skader. Sikkerheten til arbeiderne og trafikantene har vært vår aller høyeste prioritet, både på dagtid og under kvelds- og nattarbeid, sier Birkeland.

I løpet av anleggsperioden har en av de største utfordringene vært å sørge for at sikkerhetssystemene har fungert slik de skal når det har vært fri ferdsel fra kl. 06.00.

- Det har ikke vært en enkel jobb. Sikkerhetssystemene som har vært i drift er de samme som i løpet av anleggstiden har blitt fornyet. At dette har gått bra, har vært veldig viktig for å sikre fri ferdsel deler av døgnet i Ålesundstunnelene, sier Birkeland.

Mer trafikksikre tunneler

Alle tre tunnelene har blitt oppgraderte i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.

I hver av de er det nå et nødskap eller en nødkiosk hver 125. meter. Disse er utstyrt med to brannslukningsapparat og en telefon med direkteforbindelse til Vegtrafikksentralen.

- Bruk nærmeste nødtelefon om det skulle skje noe i tunnelen. På den måten får man opprettet direkte kontakt med en av trafikkoperatørene hos Vegtrafikksentralen, som kan veilede deg om hva du skal gjøre videre og varsle nødetatene om det er behov for det, sier Birkeland.

Tillater ikke forholdene at man bruker en av nødtelefonene, kan man bruke mobilen og ringe telefonnummer 175.

- Det er dekning for mobil, DAB-radio og nødnett i alle tre tunnelene. Det er også fullstendig kameradekning, og Vegtrafikksentralen følger med på aktiviteten hele døgnet. Gjennom radarbasert hendelsesdeteksjon vil de også få automatisk beskjed dersom det skulle skje noe i en av tunnelene, for eksempel ved brann eller røykutvikling eller om en bil står stille. Vegtrafikksentralen får da raskt et varsel og kan ta direkte kontakt med nødetatene ved behov. Radarbildene viser nøyaktig hvor det befinner seg kjøretøy og folk, selv om det skulle være røykutvikling og vanskelige siktforhold. Disse bildene kan overføres direkte til brannvesenet eller politiet, sier Birkeland.

Vegtrafikksentralen kan stenge tunnelene ved hjelp av fjernstyrte bommer dersom det skulle være nødvendig. Tunnelen blir også stengt automatisk dersom et av brannslukningsapparatene blir fjernet.

Følg kjørefeltsignalene og varsel om nedsatt hastighet

I Ellingsøy- og Valderøytunnelen har Vegtrafikksentralen også tatt i bruk nye kjørefeltsignal når det er mulig, for eksempel om en bil har fått motorstopp i en av oppoverbakkene og man trygt kan lede trafikken forbi i et annet kjørefelt. Ved behov vil man også kunne stenge en av kjøreretningene.

Målet er å redusere antall stenginger av Ålesundstunnelene.

- Når kjørefeltsignalene er i bruk vil skilt i taket fortelle trafikantene hvilket kjørefelt som er stengt. Det er viktig å følge disse, samt skiltene som varsler om nedsatt hastighet til 50 km/t, sier Birkeland.

Det nye systemet skal bidra til en bedre trafikkflyt gjennom de undersjøiske riksvegstunnelene.

Det skal også den nye rundkjøringen på Kverve, som kom på plass andre halvår i fjor. Den erstatter det som tidligere var et uoversiktlig kryss.

Les mer om arbeidet som er gjort i Godøytunnelen, og i Ålesundstunnelene.

Viktig informasjon til trafikantene:

- Nå som tunnelene er ferdig utbedret, vil SMS-varslingen bli avsluttet. For oppdatert trafikkinformasjon, sjekk 175.no.

- Strekningsmålingen av fart i Ellingsøy- og Valderøytunnelen er ikke startet opp. Oppstarten av den automatiske trafikkontrollen vil bli varslet på forhånd.