Det er fri ferdsel i tunnelene mellom kl. 06.00 og 20.00. Mellom kl. 20.00-24.00 og 04.30-06.00 er det kolonnekjøring med maksimalt 20 minutt ventetid. Mellom kl. 24.00-04.30 er det kolonner fra Ålesund hver hele time og fra Valderøya hver halve time.

Kl. 06.00-20.00

Fri ferdsel

Kl. 20.00-24.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Kl. 24.00-04.30

Kolonner fra Ålesund hver hele time og fra Valderøya hver halve time.
Fra Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Fra Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30.

Kl. 04.30-06.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Nødetater slipper gjennom

Nødetater vil slippe gjennom tunnelene når de har utrykning. Ta kontakt med legevakt/AMK hvis du må til lege/sykehus når tunnelene er stengt. De avgjør hvordan du skal komme deg til sykehus/legevakt.

Omkjøring via Stette

Når Ellingsøytunnelen er stengt kan du kjøre rundt Ellingsøyfjorden på fylkesveg 107 via Stette.

Reis kollektivt

Kart, Ellingsøy, Valderøy og Godøytunnelen


Vi oppfordrer alle som kan om å bruke kollektivtransport når tunnelene er stengt. 

Hurtigbåtsambandet mellom Godøya, Valderøya og Ålesund ble avsluttet 2. februar, men fra 3. februar er det oppdaterte bussruter som korresponderer med trafikkavviklinga i Godøytunnelen.

Se frammr.no eller reiseplanleggeren i FRAM-appen for oppdaterte rutetider.

De nye kolonnetidene i Godøytunnelen vil korrespondere med trafikkavviklingen i Ålesundstunnelene om natta. Se mer informasjon om trafikkavviklingen i Godøytunnelen her.

Ta bussen til flyplassen

Vi anbefaler å ta flybussen til og fra Ålesund lufthavn på Vigra. Flybussen korresponderer med alle rutefly og blir prioritert i kolonnene gjennom tunnelene. Sjekk rutetidene.

Hold deg oppdatert

  • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
  • SMS-varsling: Hvis det blir endringer i trafikkavviklingen i tunnelene sender vi ut en SMS. Varslingen er gratis. Meld deg på varslingen for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende en SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252. Meld deg på varslingen for Godøytunnelen ved å sende en SMS med GODØYTUNNELEN START til 2252

Dette skal gjøres i tunnelene

Vi skal heve sikkerheten og få ned både antall stenginger og lengden på stengningene vi har i tunnelene i dag.

  • Tunnelene får kameraovervåkning og hendelser blir automatisk registrert. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengningene.
  • Variable skilt vil også bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
  • Det blir også fartsmåling i tunnelene, fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
  • Tunnelen får økt sikkerhet med flere vifter
  • Nytt lys
  • Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat