Kl. 06.00-20.00

Fri ferdsel

Kl. 20.00-24.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Kl. 24.00-04.30

Helt stengt de fire første mnd. Ellers en kolonne hver hele time.

Kl. 04.30-06.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Det blir fri ferdsel i tunnelene mellom kl. 06.00 og 20.00. Mellom kl. 20.00-24.00 blir det kolonnekjøring med maksimalt 20 minutt ventetid. Fra kl. 24.00-04.30 blir tunnelene helt stengt de fire første månedene. Etter disse fire månedene blir det en kolonne hver hele time. Fra kl. 04.30 og til tunnelene åpner kl. 06.00 blir det kolonner med maks ventetid 20 min. 

Helt stengt på natt i fire måneder

Ellingsøytunnelen blir helt stengt på natt fra kl. 24.00-04.30 i fire måneder fra 1. november. Valderøytunnelen blir helt stengt på natt mellom kl. 24.00-04.30 i tre måneder fra 29. november. Da skal entreprenøren gjøre tungt anleggsarbeid, som sprenging. Etter disse fire månedene blir det kolonnekjøring hver hele time mellom kl. 24.00-04.30.

Nødetater slipper gjennom

Nødetater vil slippe gjennom tunnelene når de har utrykning.

Ta kontakt med legevakt/AMK hvis du må til lege/sykehus når tunnelene er stengt. De avgjør hvordan du skal komme deg til sykehus/legevakt.

Reis kollektivt

Hurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og ValderøyaHurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og Valderøya


Vi oppfordrer alle som kan om å bruke kollektivtransport når tunnelene er stengt. Det blir flere flybusser til Ålesund lufthavn på Vigra morgen og kveld. De har prioritet i kolonnene gjennom tunnelene.

Det blir hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund fra 8. november. Med hurtigbåt reiser du mellom Godøya og Ålesund på 15 minutter. Fra Valderøya vil du bruke 35 minutt til Ålesund. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse videre. I rushtiden er det egne busser fra Skateflukaia til Moa og Breivika via Borgundvegen.

Sjekk når hurtigbåten går  

Hurtigbåten mellom Godøya, Ålesund og Valderøya koster det samme som en bussbillett.
Du kan betale på to måter:

  • Månedskort/periodebillett
  • Enkeltbillett

Både månedskort og enkeltbillett kan du kjøpe i FRAM-appen eller på bussen/hurtigbåten. For mer informasjon se frammr.no  

Reisende som allerede har periodebillett for Ålesund og Giske kan bruke denne på hurtigbåten mellom Godøya og Ålesund.

Omkjøring via Stette

Når Ellingsøytunnelen er stengt kan du kjøre rundt Ellingsøyfjorden på fylkesveg 107 via Stette.

Fire helstengeninger i Ellingsøytunnelen

Det kan bli fire helgesteninger i Ellingsøytunnelen, mellom fredag kl.20.00 til mandag kl.06.00. Tunnelen blir da helt stengt med busstransport gjennom tunnelen i disse helgene. Det er ikke bestemt når disse helgestengingene blir, men det blir ikke i 2017.

Fri ferdsel i ferier

Tunnelene blir åpen for fri ferdsel hele døgnet i ferier.

Jul:  Fra 22.desember kl. 06.00 til og med 1. januar kl. 20.00
Påske: Fra lørdag 24. mars til mandag 2. april 2018.
Pinse: Fra lørdag 19. mai kl. 19.00 til mandag 21. mai kl. 20.00 i 2018.
Sommerferie: Fra lørdag 7. juli kl. 06.00 til mandag 24. juli kl. 12.00

Hold deg oppdatert

  • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
  • SMS-varsling: Hvis det blir endringer i trafikkavviklingen i tunnelene sender vi ut en SMS. Varslingen er gratis. Meld deg på varslingen for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende en SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252. Meld deg på varslingen for Godøytunnelen ved å sende en SMS med GODØYTUNNELEN START til 2252

Dette skal gjøres i tunnelene

Vi skal heve sikkerheten og få ned både antall stengninger og lengden på stengningene vi har i tunnelene i dag.

  • Tunnelene får kameraovervåkning og hendelser blir automatisk registrert. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengningene.
  • Variable skilt vil også bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
  • Det blir også fartsmåling i tunnelene, fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
  • Tunnelen får økt sikkerhet med flere vifter
  • Nytt lys
  • Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat