Det gjenstår noen netter med arbeid i april før utbedringsarbeidet er ferdigstilt. Planlagte stenginger vil bli varslet på forhånd.

Når tunnelene blir stengt med kolonnekjøring vil det være fri ferdsel mellom kl. 05.30 og 23.00. Mellom kl. 23.00-24.00 og 04.30-05.30 er det kolonnekjøring med maksimalt 20 minutt ventetid. Mellom kl. 24.00-04.30 er det kolonner fra Ålesund hver hele time og fra Valderøya hver halve time.

Kl. 05.30-23.00

Fri ferdsel

Kl. 23.00-24.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Kl. 24.00-04.30

Kolonner fra Ålesund hver hele time og fra Valderøya hver halve time.
Fra Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Fra Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30.

Kl. 04.30-05.30

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Nødetater slipper gjennom

Nødetater vil slippe gjennom tunnelene når de har utrykning. Ta kontakt med legevakt/AMK hvis du må til lege/sykehus når tunnelene er stengt. De avgjør hvordan du skal komme deg til sykehus/legevakt.

Omkjøring via Stette

Når Ellingsøytunnelen er stengt kan du kjøre rundt Ellingsøyfjorden på fylkesveg 107 via Stette.

Reis kollektivt

Kart, Ellingsøy, Valderøy og Godøytunnelen


Vi oppfordrer alle som kan om å bruke kollektivtransport når tunnelene er stengt. 

Se frammr.no eller reiseplanleggeren i FRAM-appen for oppdaterte rutetider.

Ta bussen til flyplassen

Vi anbefaler å ta flybussen til og fra Ålesund lufthavn på Vigra. Flybussen korresponderer med alle rutefly og blir prioritert i kolonnene gjennom tunnelene. Sjekk rutetidene.

Hold deg oppdatert

  • Facebook: www.facebook.com/tunnelermr/
  • SMS-varsling: Hvis det blir endringer i trafikkavviklingen i tunnelene sender vi ut en SMS. Varslingen er gratis. Meld deg på varslingen for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende en SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252. Meld deg på varslingen for Godøytunnelen ved å sende en SMS med GODØYTUNNELEN START til 2252

Dette skal gjøres i tunnelene

Vi skal heve sikkerheten og få ned både antall stenginger og lengden på stengningene vi har i tunnelene i dag.

  • Tunnelene får kameraovervåkning og hendelser blir automatisk registrert. Vegtrafikksentralen vil følge med på tunnelene hele døgnet. Når vi får «øyne» i tunnelen kan vi også redusere antall stenginger og få ned lengden på stengningene.
  • Variable skilt vil også bli brukt for å sette ned fartsgrensen ved motorstopp eller andre hendelser.
  • Det blir også fartsmåling i tunnelene, fartsnivået skal ned med strekningsmåling.
  • Tunnelen får økt sikkerhet med flere vifter
  • Nytt lys
  • Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat