Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen utbedres fram til sommeren 2018.

Innfjordtunnelen er stengt fra kl.18.00-06.00, med kolonnekjøring til faste tidspunkt:

Fra Innfjorden (mot Åndalsnes)Fra Veblungsnes (fra Åndalsnes)
Kl. 19.00Kl. 19.15
Kl. 20.00Kl. 20.15
Kl. 21.30Kl. 21.45
Kl. 23.00Kl. 23.15
Kl. 00.15Kl. 00.30
Kl. 02.15Kl. 02.30
Kl. 04.15Kl. 04.00

I oddetallsuker er Innfjordtunnelen åpen fra lørdag kl. 02.15 til mandag kl. 18.00

Kontinuerlig kolonnekjøring i Måndalstunnelen
I Måndalstunnelen er det kontinuerlig ledebilkjøring fra kl. 1800-0600 i en kjøreretning av gangen på den gamle vegen på utsiden av tunnelen, eller gjennom tunnelen. Du må regne med inntil 15 min ventetid. Vi anbefaler å beregne minst en halvtime fra Måndalstunnelen til Innfjordtunnelen for å være sikker på å rekke kolonnene.

Omkjøring
Trafikanter til/fra Østlandet kan velge omkjøring om Rv.15 Strynefjellet. I sommerhalvåret kan vegen om Fv. 63 Trollstigen brukes som omkjøring for kjøretøy kortere enn 13,1 meter.

Ferier
Påskeferie: onsdag 28. mars kl. 02.15 til tirsdag 3. april kl. 18.00

Varsler med SMS
Vi bruker SMS-varsling for å gi viktig informasjon om trafikkavviklingen i Innfjord- og Måndalstunnelen. Meld deg på ved å sende INNFJORD START til 2252. Tjenesten er gratis.

Dette skal gjøres i tunnelene
Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer. I tillegg får Innfjordtunnelen få kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys.