I høst startet arbeidene med å oppgradere den nær 50 år gamle tunnelen etter nye krav til sikkerhet.

-  Vi er nødt til å begrense trafikken slik at vi kan jobbe trygt og mest mulig effektivt, men også for trafikantenes sikkerhet. Det er vanskelig å få tidspunktene til å passe alle, men etter tilbakemelding og dialog med blant andre ferjeselskap, busselskap og transportører, justerer vi på tidene som ble innført for en måned siden, sier byggeleder Rune Karlsen i Statens vegvesen. 

Fra onsdag 20. november gjelder dette:

  • Det blir manuell dirigering alle dager klokken 04.20–22.45. Vent på ledebil og beregn ventetid på ca. 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. 
  • Klokken 22.45–04.20 (neste dag) er tunnelen stengt. Trafikken får passere med ledebil kl. 01.00–01.20. Oppdatert info om utrykningskjøretøy: Utrykningskjøretøy kontakter VTS ved behov.

Se trafikkmeldinger og ruteplanlegger på www.175.no

Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag klokken 19.00 til søndag klokken 19.00. I perioden 20.12.2019–05.01.2020 er det ingen stengning av tunnelen. 

Bakgrunn

Oppgraderingen består av en rekke tiltak som skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann, eller hvis et kjøretøy plutselig må stanse. Brannslukkere, nødtelefoner, stengebommer og ny belysning er noe av det som skal på plass.  Arbeidene startet i oktober 2019 og er ventet å vare ut 2020.

Forsåtunnelen/Forsatunnelen er 685 meter lang og åpnet i 1970.