I Skardalstunnelen og Isfjelltunnelen på E6 i Nord-Troms pågår det arbeider der eldre utstyr skiftes ut, samtidig som ny og moderne sikkerhetsutrustning skal bygges inn. Trafikanter som passerer på dagtid må følge ledebil, men planen var å bruke gamle E6 som omkjøringsveg i sommer og høst, når det ikke er fare for ras. Slik blir det ikke. 

- Årsaken er at det vil koste for mye å gjøre vegen i stand med tanke på den korte perioden trafikken kan gå der, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

Dermed må trafikantene fortsatt beregne mer tid for å ta seg fram.

- Vi er nødt til å begrense trafikken i tunnelene fordi vi trenger plass til utstyr, og slik at de som har arbeidsplassen sin der kan arbeide trygt. Ledebilkjøringen gjelder hele strekningen fordi vi av hensyn til sikkerheten ikke ønsker noen oppstilling mellom tunnelene. Vi skjønner at folk kan bli utålmodige, men håper likevel på forståelse for at arbeidet er nødvendig for at tunnelene skal bli tryggere. 

Nattestengte tunneler (oppdatert 27. juni)

Det er planlagt nattarbeid i tre netter før det blir ferie på anlegget. Natt til mandag 2. juli, natt til tirsdag 3. juli og natt til onsdag 4. juli blir tunnelene stengt fra midnatt til klokka 06. Det blir gjennomslipp av trafikken klokka 02 og klokka 04. Vær oppmerksom på at det blir kolonnekjøring også på kveldstid – se oppdaterte trafikkmeldinger på www.175.no 

Fri ferdsel i tre uker

Fra fredag 6. juli klokka 19 er det sommerferie på anlegget og dermed fri ferdsel gjennom de to tunnelene. Arbeidene starter igjen søndag 29. juli klokka 07. Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på www.175.no

Sjekk 175.no

Statens vegvesen anbefaler å trafikantene å følge med på trafikkmeldingene på www.175.no, og ikke bare for E6 Skardalstunnelen–Isfjelltunnelen.

- Sjekk gjerne hele strekningen du skal kjøre. Det er fortsatt anleggsaktivitet i og rundt Manndalen, men det kan også være vedlikeholdsarbeid, asfaltering eller hendelser som påvirker fremkommeligheten dit du skal.

Omfattende sikkerhetsoppgradering

Mange av tiltakene som gjøres i de to tunnelene blir synlig for trafikantene, men mye av det tidkrevende arbeid vil ikke nødvendigvis sees etterpå. 

- En av utfordringene er at vi ikke helt kjenner tilstanden før vi kommer oss til bak veggene og i taket. Det gjør det usikkert hvor lang tid arbeidene vil pågå, men vi regner med om lag et års tid – altså til våren 2019, sier byggeleder Geir Lande i Statens vegvesen.

Skardalstunnelen er 2286 meter og åpnet i 2003, mens Isfjelltunnelen er 3246 meter og sto ferdig i 2005. De skal blant annet få ledelys/rømningslys, flere nødstasjoner med telefon og brannslukkere, system for håndtering av brannfarlig væske, nye bommer som kan slippes ned hvis tunnelene må stenges, varsellys ved bommene, kamera utenfor slik at Vegtrafikksentralen kan følge med, og nye skilt inne og ute.  

Scanmatic Elektro AS er hovedentreprenør og bruker Implenia som underentreprenør på anleggsteknikk.

Sikkerhetsoppgradering av E6 Larsbergtunnelen i Storfjord kommune vil starte i august.