Trygge tunneler i Oslo

For mange av tunnelene i Oslo finnes det ikke egne omkjøringsveger. Det betyr at når vi stenger en tunnel, blir det lengre og mer kø andre steder. For at flest mulig skal komme seg raskest mulig fram i anleggsperioden, prioriterer Statens vegvesen kollektivtrafikken.

Derfor er vår anbefaling - hvis du har mulighet til det: La bilen stå, reis kollektivt, sykle eller gå.

Må du ta bilen - beregn ekstra reisetid, og ta hensyn til andre trafikanter!

Kart over tunnelene som oppgraderes

Klikk på kartet, så kommer du til tunneloversikten, eller benytt lenkene under illustrasjonen for informasjon om de ulike tunnelene. Ferdig oppgraderte tunneler vises med tunnelskilt, mens vegarbeidsskiltene markerer tunneler der det enten pågår eller eller planlagt arbeider.