Helt siden vi startet i mars 2017 har byens befolk­ning vært utsatt for trafikale utfordringer i form av omkjøringer, køer og raske omlegg- inger av trafikken. Det har vært et par kritiske punkter og til tider mer kø, men alt i alt har trafikkavviklingen gått bra. Årsaken til dette er ikke minst trafikantene selv. De har vist stor tålmodighet og forståelse i hele arbeidsperi­oden. Tusen takk for det.

Arbeidene som er gjort i tunnelene er slik at det nå er slutt på å lede trafikken gjennom Kvadraturen og Lund når ett av tunnelløpene må stenges for drift og vedlikehold. Med de nye styresystemene er det nå mulig å ha tovegs-trafikk i ett løp mens det andre løpet er stengt.

Ventilasjonsanlegget i tunnelene er kraftig oppgradert slik at man skal kunne takle mye større branner enn tidligere. I tillegg er belys­ningen helt ny, det er 1234 nye armaturer så mange har kanskje lagt merke til det.

Ikke bruk mobiltelefonen

Det er satt inn nye alarmstasjoner med brann­slukningsapparater og nødtelefoner. Disse står med jevn avstand i begge tunnelene. Det er disse som skal brukes hvis det oppstår en situasjon i tunnelen. Så fort et brannsluk­kingsapparat blir tatt ned eller røret på nød- telefonen blir løftet, går alarmen på Vegtra­fikksentralen. Da vet operatøren nøyaktig hvor hendelsen er. Brukes mobiltelefonen tar det for det første lengre tid, og stedsanvisnin­gen er ikke så nøyaktig.

Med oppgraderingen av tunnelene kan Vegtrafikksentralen nå overvåke den totalt 2,2 kilometer lange strekningen fra Bjørn­dalssletta til Gartnerløkka med 151 kameraer. Vegtrafikksentralen kan ut ifra hva opera­tørene ser, styre trafikken ved hjelp av 438 kjørefeltsignaler og dertil tilpassede variable trafikkskilt. De kan også styre 20 forskjellige bommer og 112 vifter.

Kabler fra Kristiansand til Stavanger

For å få all teknologien til å jobbe sammen i begge tunnelene, og mot Vegtrafikksentralen i Porsgrunn, er det i alt lagt 250 000 meter med kabler. Det er 25 mil, like langt som fra Kristiansand til Stavanger.

Det er ni tekniske bygg som er utvidet for å få plass til all styring og elektronikk som kreves for å håndtere det kompliserte tunnel- anlegget. Seks av disse byggene ligger utenfor tunnelene og tre ligger inne i tunnelene.

Det har vært krevende å gjøre denne jobben mens opp mot 50 000 kjøretøy i døgnet passerer tunnelene. De tingene publikum og trafikanter har opplevd til hinder for framkommeligheten har vært helt nødvendige av hensyn til både trafi­kantenes og arbeidernes sikkerhet.

Dobbelt arbeid

Noen ganger har arbeidene tatt ekstra lang tid fordi deler av vegbanen i tunnelene måtte graves opp om natten, da har helger vært nødt til å tas i bruk. For å håndtere den store trafikkmengden på dagtid har entre­prenøren vært nødt til å følge et spesial-tilpasset driftsopplegg.

Nå er vi altså ferdig, Kristiansand har fått topp moderne tunneler av det tryggeste og sikreste slaget.

Takk for tålmodigheten, forståelsen og hjelpen.

 

Faktaboks

  • Total distanse 2,2 km (inkl. strekningen mellom tunnelene)
  • Baneheitunnelen – 780 meter (inkl. ramper er det ca. 3 km)
  • Oddernestunnelen – 1060 meter 

Antall   bommer

20

Antall   vifter

112

Antall   meter kabel lagt

250000

Antall   meter rekkerør

11 500

Antall   brannskap

37

Antall   nødtelefoner

48

Antall   kamera

151

Antall   nye skilt

315

Antall   NaH-armaturer

583

Antall   LED-armaturer

651

Antall   kjørefeltsignal

438

Antall   meter kabelbru

7 880

Antall   meter branntetting av fuger

12 000

Antall   I/O (inn-/utsignaler)

19 000