80 representanter fra ulike deler av bygg- og anleggsbransjen deltok på sluttseminaret om hvordan bransjen kan ta i bruk den nyutviklede teknologien.

På sluttseminaret presenterte KlimaGrunn sluttrapporten  KlimaGrunns arbeidsmetode for grunnforsterkning  som oppsummerer teknologien, den er fritt tilgjengelig for alle å ta i bruk.
Samtidig var det viktig for KlimaGrunn å få en god dialog med bransjeaktører – om hva de trenger for å kunne ta teknologien i bruk.

KlimaGrunn - klimavennlig grunnforsterkning i kvikkleire

Her kan du se presentasjonene fra sluttseminaret til KlimaGrunn i juni 2023. Video: Innovative anskaffelser (Leverandørutviklingsprogrammet) .

Teknologien utviklet av KlimaGrunn er en viktig ressurs for bygg-og anleggsbransjen, fordi den kan:  

  • halvere utslippene fra grunnstabilisering
  • redusere kostnadene
  • gi bedre kontroll og mindre risiko i byggefasen
  • gir et bedre kunnskapsgrunnlag i prosjekteringsfasen
  • gjøre det mulig å bygge i kvikkleireområder man tidligere ville ha forkastet p.g.a. kostnader med grunnstabilisering

 – Ved å benytte metoden kan man redusere mengden bindemidler betraktelig, og dermed redusere klimagassutslipp og kostnader, oppsummerte prosjektleder Eivind S. Juvik fra Statens vegvesen.

Ønsker god dialog med bransjen fremover

Nå er det mulig å ta løsningen i bruk, enten ved å kjøpe tjenester fra konsortiet eller ved å utvikle egne tjenester basert på kunnskapen og metoden som er utviklet. KlimaGrunn erkjenner at det er rom for videre utvikling av teknologien: både metodikken, utstyret som benyttes og arbeidsprosessen.
Prosjektleder Juvik forklarte:

– Vi er i startgropa nå, og ønsker god dialog med bransjen for å diskutere hvordan byggherrene skal inkludere den nye teknologien i sine bestillinger, og hvordan entreprenørene kan bruke teknologien i sine leveranser. For Vegvesenets del er vi i gang med å kartlegge hvilke utbyggingsprosjekter som er aktuelle for oss å teste ut teknologien på. Vi jobber også med å utvikle nye krav i veilederen for levering av grunnforsterkning, etter hvert vil det også komme nye krav i våre kontrakter. De gode innspillene og diskusjonene vi har hatt på seminaret tar vi med oss i det videre arbeidet fremover. Jo flere som tar teknologien i bruk, jo mer erfaringsdata vil kunne deles med resten av bransjen, sammen kan vi spille hverandre gode og få ned klimagassutslippene fra grunnforsterkning!

Har du innspill eller spørsmål om KlimaGrunn? Kontakt prosjektleder Eivind S. Juvik: 

E-post: 

Telefon: 98402323