Smartere transport i Oslo-regionen gjennomførte flere piloter.

Her finner du informasjon om og læring fra noen av pilotene:

Selvkjørende kollektivtransport (Ruter) – felles pilotering av selvkjørende kjøretøy i Oslo og Viken.

Forberedelse til automatisert transport – ser på effekter og muligheter ved utviklingen av automatiserte transporter.

Varelevering (Oslo kommune) –  hvordan forbedre levering av store og tunge varer i byen? 

HC-parkering (Oslo kommune) – hvordan forbedre tilbudet i Oslo sentrum ved smart bruk av teknologi?

Smart fartsdemping (Oslo kommune) – hvordan finne fartsdempere som også ivaretar fremkommeligheten for kollektivtransport og utrykningskjøretøy?

Mobilitetspunkt Filipstad (Ruter) – elektriske fremkomstmidler til disposisjon for befolkningen i Oslo. 

Elsparkesykkel – forstår brukerne reglene for elsparkesykkel, og hva kan vi gjøre for å øke etterlevelsen?

Turistmobilitet (Oslo kommune) – hvordan finne nye bærekraftige transporttilbud for turister som tar hensyn til byen, innbyggerne og næringslivet?

RuterPilot (PDF, Ruter) – kan mobilitet som en tjeneste (MaaS) gjøre det mulig for flere å klare seg uten privatbil?

Trafikkavvikling Ring 1 (Oslo kommune) – hvordan forbedre informasjon om kjøremønster og trafikkavvikling i Oslo sentrum?

VeiHint (Oslo kommune) – hvordan få flere til å overholde reguleringene i Oslo sentrum?

Sykkelprosjekter – hvordan bidra til økt sykkelandel?

Syklister i blindsone ved høyresving – hvordan øke trafikksikkerheten for syklister ved hjelp av samvirkende ITS?

Trafikklysassistanse (TLA) – deling av signaldata med kjøretøy og omgivelser og hvordan kan vi bruke den informasjonen til bedre trafikkavvikling?

Innfartsparkering Tusenfryd – hvordan øke bruken ved hjelp av samvirkende ITS?