Vegdirektoratet sender med dette forslag til nye særbestemmelser for import av biler i gruppe M og N som oppfyller krav til godkjenning i annet EØS-land eller USA.

Forslaget innebærer at også tyngre kjøretøy og tilhengere blir omfattet av særbestemmelsene. I tillegg foreslås det en oppmyking av kravene til originalitet og tilpasning til europeiske lysbestemmelser, samt at tilhenger tilpasset amerikansk bil kan godkjennes på visse vilkår. Det foreslås også en begrensning i at kjøretøyet må ha vært registrert i minimum seks måneder før det kan godkjennes etter særbestemmelsene.

Forslaget omfatter endringer av eksisterende § 1-15 (lette kjøretøy) i kjøretøyforskriften, opprettelse av ny § 1-16 (tunge kjøretøy) i samme forskrift, samt ny §§ 10a (lette), 10b (tunge) og 10c (tilhengere) i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.