Førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften legger grunnlaget for håndbøkene.