Du kan lese mer om hvilke krav du må oppfylle for å få drosjeløyve, her.

Skal du søke om drosjeløyve, må du først oppfylle noen krav

  • Du må ha fast og varig virksomhet i Norge, ha god vandel, og ha tilfredsstillende økonomisk evne.
  • Du må dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse.

Kravet om faglig kompetanse kan oppfylles hvis du

  • legger fram vitnemål for bestått eksamen hos Statens vegvesen. Dette omfatter også vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen hos Statens vegvesen i perioden 1. januar 2018 til 31. oktober 2020.
  • har hatt drosjeløyve før 1. november 2020
  • legger fram vitnemål for bestått eksamen for godstransport- eller turvognløyve, har slikt løyve eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009
  • har vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS- stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse, som er godkjent av Statens vegvesen

Du kan ikke søke om drosjeløyve på grunnlag av kompetansebevis utstedt før 1. januar 2018.

Søk om drosjeløyve hos Altinn