Her finner du informasjon om de kravene du må oppfylle for å få drosjeløyve. Søknaden sender du via Altinn til din fylkeskommune.

Skal du søke om drosjeløyve, må du først oppfylle noen krav

  • Du må ha fast og varig virksomhet i Norge, ha god vandel, og ha tilfredsstillende økonomisk evne.
  • Du må dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse.

Kravet om faglig kompetanse kan oppfylles hvis du

  • legger fram vitnemål for bestått eksamen hos Statens vegvesen. Dette omfatter også vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen hos Statens vegvesen i perioden 1. januar 2018 til 31. oktober 2020.
  • har hatt drosjeløyve før 1. november 2020
  • legger fram vitnemål for bestått eksamen for godstransport- eller turvognløyve, har slikt løyve eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009
  • har faglig kompetanse til å drive et drosjeselskap fra en annen EØS-stat eller Sveits, som er godkjent av  Statens vegvesen. Du kan lese mer om hvordan du får godkjent kompetansen din her

Du kan ikke søke om drosjeløyve på grunnlag av kompetansebevis utstedt før 1. januar 2018.

Søk om drosjeløyve hos Altinn

Det er fylkeskommunen som har ansvar for søknadene om drosjeløyve. Søknaden sender du via Altinn til din fylkeskommune.