Å redusere piggdekkbruken er et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder.

Bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Redusert bruk av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder. Følgende virkemiddel brukes i dag for å redusere bruk av piggdekk:

  • Piggdekkgebyr
  • Økonomisk støtte fra kommuner til forbrukere som skifter fra pigg til piggfritt

Kommunene avgjør piggdekkgebyr

Gebyr for bruk av piggdekk er et effektivt virkemiddel for å redusere andelen som kjører med piggdekk. Det er hver enkelt kommune som avgjør om det skal være piggdekkgebyr eller ikke.

Andel som kjører piggfritt i norske byer

Statens vegvesen beregner og offentliggjør den offisielle statistikken for piggfriandelen i Norge. Tallene er prosentandel av kjøretøy som kjører piggfritt.

‡ = Piggdekkgebyr

Piggfri andel i norske byer siste fem år
År 2018 2019 2020 2021 2022
Oslo 91‡ 91‡ 91‡   90‡
Asker/ Bærum 89 89 89    
Bergen 87‡ 88‡      
Trondheim 72‡ 74‡ 79‡ 77‡ 81‡
Stavanger/ Sandnes 86‡ 85‡ 88‡ 89‡ 91‡
Drammen 83 83 85    
Kristiansand 65 66 69 71 75‡
Fredrikstad/ Sarpsborg 82 82 86    
Skien/ Porsgrunn 72 76 74 76 73
Lillehammer 52 53 52 51  
Hamar 59 61 63 60  
Ålesund 54 58 50    
Tromsø 14 17 17    

Forbud mot piggdekk deler av året

I Norge er det forbudt å bruke piggdekk fra og med 2. påskedag til og med 31. oktober, foruten i de tre nordligste fylkene hvor datoen er fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det fins unntak fra disse reglene. Piggdekkforbudet er hjemlet i forskrift om bruk av kjøretøy.