Statens vegvesen har normal N200 Vegbygging på høring med frist 10.03.2022

N200 Vegbygging gir krav til bygging av offentlige veger og omfatter krav til:

  • Geoteknisk og geologisk prosjektering, løsninger og byggemetoder  for underbygning, vegfyllinger, skjæringer og skråninger
  • Dimensjonering, materialvalg og utførelse for håndtering av overvann og drensvann
  • Dimensjonering, materialvalg og utførelse av vegoverbygning (vegfundament og vegdekke)
  • Vegutstyr og miljøtiltak