Forslag om endring av CO₂-forskriften.

Gjelder implementering av forordning (EU) 2020/2137 – overvåkning og prøvingsprosedyre knyttet til CO₂-utslipp fra person- og varebiler.