Grunnlaget for prosjektering av trafikkstyringssystemer er i dag gitt i flere av Statens vegvesen håndbøker, men dette er mangelfullt til anvendelse med økt kompleksitet i systemer for styring.

Med en ny håndbok hvor dette materialet er samlet og gjennomgått, samt supplert der det har vært mangler, er målet å sikre ensartet bruk av trafikkreguleringsutstyr og ensartet oppbygging av styringskonsept.