Krav til vannforsyning i vegtunneler

— Vegdirektoratet har tolket krav til vannforsyning i vegtunneler og sentrale begrep i tunnelsikkehetsforskriftene og annet regelverk.

Krav til nødutganger i vegtunneler

— Vegdirektoratet har klargjort hvilke vurderinger som er gjort i revidert vegnormal N500 med hensyn til krav til nødutganger.