Vegnormal N500 Vegtunneler gjelder ved planlegging, prosjektering og bygging av alle vegtunneler på offentlig veg.

I eksisterende tunneler skal N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, automasjon, sikkerhetsinstallasjoner og overvannshåndtering.

Se også N500 Vegtunneler