Optimalt vedlikehold eller rehabilitering av en vegstrekning forutsetter gode data om tilstand og forhold på og ved vegen.

Dette innebærer innsamling og sammenstilling av ulike data til bruk for vurdering av årsaksforhold slik at riktige og effektive tiltak kan velges.

Viktige data og hjelpemidler som er tilgjengelige:

  • Spor, ujevnheter og tverrfall
  • Vegbilder
  • Visuelle skadekartlegginger
  • Bæreevne
  • Georadar
  • Oppgraving, grunnboring og materialanalyse
  • Friksjonsmålinger
  • Tekstur
  • Værstasjoner og meteorologiske data
  • Støy fra vegdekker