Værstasjonene samler observasjoner og gir oversikt over værforholdene langs vegnettet.

Det er montert ca. 320 værstasjoner i Norge (pr. 2018).

De mest vanlige data som samles inn er:

  • Lufttemperatur (°C)
  • Vegbanetemperatur (°C)
  • Relativ luftfuktighet (%), som gir duggpunktstemperatur (°C)
  • Nedbørsmengde (mm), nedbørsintensitet (mm/time) og nedbørstype (yr/regn/hagl/snø)
  • Vindhastighet (m/s), maks. vindkast siste 10 minutter (m/s) og vindretning
  • Foto

Retningslinjer for etablering, drift og vedlikehold av værstasjoner er gitt i håndbok R613 Værstasjoner.