Parkeringsforskriften stiller krav om lademuligheter på parkeringsplasser der allmennheten tilbys parkering på vilkår.

Statens vegvesen har tidligere fritatt visse parkeringsområder fra kravet om å etablere lademulighet fram til 1. januar 2020.

Ytterligere utsettelse og unntak

Vegdirektoratet har nå truffet vedtak om forlengelse av de overnevnte vedtakene.

Hvis man faller innenfor disse unntakene, er det ikke nødvendig å søke Statens vegvesen om dispensasjon. Parkeringstilsynet kan imidlertid føre tilsyn med at vilkårene er oppfylt.