Parkeringsforskriften stiller krav om lademuligheter på parkeringsplasser der allmennheten tilbys parkering på vilkår.

Statens vegvesen Vegdirektoratet har fritatt visse parkeringsområder fra kravet om å etablere lademulighet.

Hvis man faller innenfor disse unntakene, er det ikke nødvendig å søke Statens vegvesen om dispensasjon. Parkeringstilsynet kan imidlertid føre tilsyn med at vilkårene er oppfylt.