Alle virksomheter som tilbyr vilkårsparkering må registrere seg og sine parkeringsområder i parkeringsregisteret før parkering tilbys.

Registrer parkeringstilbyder Logg inn

Registrering av virksomheten

En virksomhet som ønsker å tilby vilkårsparkering må registrere seg i parkeringsregisteret. Innmeldingen skjer via Altinn, slik at den som skal foreta registreringen må være gitt rettighet i Altinn til å handle på virksomhetens vegne.

Slik gjør du for å registrere parkeringstilbyder:

Dette gjøres kun en gang og gjør at du får snarvei til Parkeringsregisteret når du er innlogget på Din side.

Registrering av parkeringsområde

Etter at virksomheten er registrert som parkeringstilbyder må parkeringsområdene registreres.

Følgende opplysninger skal oppgis:

  • parkeringsområdets lokasjon
  • skiltplan i PDF-format
  • informasjon om parkeringsmuligheter, samt en egenvurdering av antall plasser for forflytningshemmede
  • aktiveringstidspunkt for parkeringsområdet

Les mer om utfylling av felter i parkeringsregisteret.

Endring av parkeringsområde

Dere skal registrere alle endringer i skiltplanene for parkeringsområdene deres fortløpende. Dette sikrer at registeret til enhver tid inneholder oppdatert informasjon.

Ved svært kortvarige endringer og akutte hendelser kan dere få unntak fra kravet om at endringer skal registreres i skiltplanene.