Alle virksomheter som tilbyr vilkårsparkering må registrere seg og sine parkeringsområder i parkeringsregisteret før parkering tilbys.

Registrer parkeringstilbyder Logg inn

Registrering av virksomheten

En virksomhet som ønsker å tilby vilkårsparkering må registrere seg i parkeringsregisteret. Innmeldingen skjer via Altinn, slik at den som skal foreta registreringen må være gitt rettighet i Altinn til å handle på virksomhetens vegne.

Slik gjør du for å registrere parkeringstilbyder:

Dette gjøres kun en gang og gjør at du får snarvei til Parkeringsregisteret når du er innlogget på Din side.

Registrering av parkeringsområde

Etter at virksomheten er registrert som parkeringstilbyder må parkeringsområdene registreres.

Følgende opplysninger skal oppgis:

  • parkeringsområdets lokasjon
  • skiltplan i PDF-format
  • informasjon om parkeringsmuligheter, samt en egenvurdering av antall plasser for forflytningshemmede
  • aktiveringstidspunkt for parkeringsområdet

Les mer om utfylling av felter i parkeringsregisteret.

Unntak fra innmeldingskravet

Alle endringer skal registreres fortløpende, slik at registeret til enhver tid inneholder oppdatert informasjon. Forskriften gjør kun unntak fra innmeldingskravet for endringer i innmeldte skiltplaner ved meget kortvarige endringer og akutte hendelser.

Statens vegvesen har i tillegg vedtatt et midlertidig unntak fra kravet om fortløpende innmelding av endringer i skiltplaner, for midlertidige reguleringer som faller inn under regelverket for arbeidsvarsling. Unntaket gjelder dermed kun for vilkårsparkering på offentlig veg vist med skiltforskriftskilt. Den midlertidige skiltplanen må legges inn, det er bare plikten til fortløpende oppdatering det gjøres unntak fra. Unntaket gjelder til 1. januar 2020.