Alle virksomheter som tilbyr vilkårsparkering, må registrere seg med parkeringsområdene sine i parkeringsregisteret før de tilbyr parkering.

Registrer parkeringstilbyder Logg inn

Registrering av virksomheten

En virksomhet som vil tilby vilkårsparkering, må være registrert i parkeringsregisteret. Innmeldingen skjer via Altinn, og den som skal registrere virksomheten, må ha rettigheter til å handle på virksomhetens vegne i Altinn.

Slik registrerer du en virksomhet som parkeringstilbyder

 1. Gå til Parkeringsregisteret på Din side
 2. Logg deg på med din personlige bruker via ID-porten.
 3. Velg virksomheten du vil handle på vegne av.
 4. Følg veiviseren for å registrere parkeringsvirksomheten.

Dette skal du kun gjøre én gang. Du har nå en snarvei til Parkeringsregisteret når du er innlogget på Din side.

Registrering av parkeringsområde

Når du har registrert virksomheten som parkeringstilbyder, må du registrere parkeringsområdene.

Oppgi følgende opplysninger:

 • parkeringsområdets lokasjon
 • skiltplan i PDF-format
 • informasjon om parkeringsmuligheter, samt en egenvurdering av antall plasser for forflytningshemmede
 • aktiveringstidspunkt for parkeringsområdet

Endring av parkeringsområde

Du skal registrere alle endringer i skiltplanene for parkeringsområdene til virksomheten fortløpende. Dette sikrer at registeret til enhver tid inneholder oppdatert informasjon.

Ved svært kortvarige endringer og akutte hendelser kan virksomheten få unntak fra kravet om at endringer skal registreres i skiltplanene.

Overføring av parkeringsområde mellom parkeringstilbydere

Det er mulig å overføre ett eller flere parkeringsområder mellom ulike virksomheter. Dette er nødvendig hvis

 • virksomheter som tilbyr vilkårsparkering, skal slå seg sammen
 • en virksomhet som tilbyr vilkårsparkering, splittes opp i to eller flere virksomheter

Parkeringsområder kan overføres mellom eksisterende parkeringstilbydere eller til nyopprettede virksomheter som skal tilby parkering på vilkår, og som derfor er registrert som parkeringstilbyder i Parkeringsregisteret.

Slik overfører du et parkeringsområde

 1. Gå til Parkeringsregisteret på Din side
 2. Logg deg på med din personlige bruker via ID-porten.
 3. Velg virksomheten du vil handle på vegne av. 
 4. Velg fanen «Overfør parkeringsområde».

Du har nå mulighet til å overføre ett eller flere av virksomhetens parkeringsområder til andre parkeringstilbydere.

Virksomheten din har alle juridiske forpliktelser for området inntil den nye parkeringstilbyderen har tatt imot parkeringsområdet i Parkeringsregisteret.

Slik tar du imot et parkeringsområdet

 1. Gå til Parkeringsregisteret på Din side
 2. Logg deg på med din personlige bruker via ID-porten.
 3. Velg virksomheten du vil handle på vegne av. 
 4. Velg fanen «Motta parkeringsområde».

Du kan nå motta eller avvise ett eller flere parkeringsområder som andre parkeringstilbydere har valgt å overføre til din virksomhet.

Virksomheten din overtar de juridiske forpliktelsene for et parkeringsområde i det øyeblikket den tar imot parkeringsområdet i Parkeringsregisteret.