Du må ha rettigheter i Altinn på vegne av virksomheten for å kunne bruke tjenestene på Din side.

Du logger inn på Din side via ID-porten. Id-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Les mer om ID-porten hos Difi.

Mangler du rettigheter må du ta kontakt med virksomhetens leder. Det er som regel daglig leder, styreleder, eller andre som har rollen «tilgangsstyring» i Altinn som kan gi ansatte eller andre rettighet til å handle på vegne av bedriften.

Tilgang til førerkort- og kjøretøytjenester

De fleste av tjenestene har egne roller i Altinn som kan benyttes for å gi ansatte rettigheter til å bruke tjenestene (for eksempel Dine kjøretøy eller Salgsmelding). Det er mulig å opprette egne roller (for eksempel Bilansvarlig) der ønskede rettigheter kan samles. Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.no.

Rollen "Samferdsel" gir ansatte tilgang til å bruke alle (også de fremtidige) tjenestene Statens vegvesen tilbyr i Altinn. Vi anbefaler å ikke gi denne rollen til alle ansatte som skal representere virksomheten, men heller benytte muligheten til å gi ansatte rettigheter til de ulike tjenestene.

Tilgang til digital kjøreseddel

Digital kjøreseddel er knyttet til rollen samferdsel i Altinn og rettigheten heter «Digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke» med kortnavnet «digitalkjoreseddel».

Tilgang til tjenester for verksted

Det er to løsninger på Din side for verksteder og kontrollorgan. Tilgang til disse kan gis ved bruk av enten enkeltrettighet eller tilgangsrolle. 

1. Innrapportering av PKK 

Denne krever tilgangen «Periodisk kontroll av kjøretøy – spørringer og innrapportering (lese, fylle ut)» på vegne av bedriften.

2. Søknad om godkjenninger og vedlikeholde opplysninger

Denne krever tilgangen «Verksted og kontrollorgan - søke om ny eller endre godkjenning (lese, fylle ut og signere)» på vegne av bedriften. Dersom du sender inn noe i søknadsløsningen, vil det sendes en bekreftelse til bedriftens innboks i Altinn. Denne meldingen vil også være tilgjengelig på Din side. For å kunne se slike meldinger må du ha tilgang til å lese digital post for bedriften.

Alternativt kan du ha tilgangsrollen «Samferdsel». Da vil du få tilgang til begge løsningene. Det er viktig å merke seg at denne rollen også gir tilgang til mye annen funksjonalitet i Altinn på vegne av bedriften. Rollen samferdsel gir ikke tilgang til å lese digital post for bedriften

Tilgang til Parkeringsregisteret

Parkeringsregisteret er knyttet til rollen samferdsel i Altinn, men du må i tillegg registrere din virksomhet som parkeringstilbyder.

Tilgang til HC-registeret

For å registrere parkeringstillatelser for forflytningshemmede må du ha enkeltrettigheten til HC registeret i Altinn.

Tilgang til digital post for bedrifter

For å lese digital post, må du enten ha rollen "Post/Arkiv" i Altinn, eller du må tildeles enkeltrettighet til "Lese Brev fra Statens vegvesen"-tjenesten i Altinn.