Vegvesen.no skal være det foretrukne stedet for å løse oppgaver og finne svar på spørsmål om vei, trafikk, kjøretøy og førerkort.

Det er Digitale kanaler som har ansvaret for nettstedet vegvesen.no.

Universell utforming og tilgjengelighet

Vi ønsker at innholdet og tjenestene våre skal være tilgjengelig for alle. Nettstedet skal følge retningslinjene for tilgjengelig webinnhold, WCAG 2.1.

Opphavsrett

Innholdet på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet og eies av Statens vegvesen. 

Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverksloven og annen relevant lovgivning, er tillatt så lenge Statens vegvesen oppgis som kilde ved bruk. 

Videoer, animasjoner, grafiske elementer og bilder skal ikke brukes uten skriftlig samtykke fra oss.

Forslag til forbedringer

Kontakt oss gjerne hvis du har forslag som gjelder nettsiden vegvesen.no.

E-post til Statens vegvesen blir, som all annen post, håndtert i samsvar med reglene i offentlighetsloven. Du må derfor være forberedt på at innholdet i  e-posten din kan bli offentlig kjent.

Send ikke meldinger med personlig innhold eller sensitive opplysninger. E-post er vanligvis ukryptert og kan potensielt leses av andre. 

Skjemaer og andre dokumenter

Skjemaer og dokumenter på vegvesen.no som er beregnet for utskrift, er laget i PDF-format. Du trenger Adobe Reader eller tilsvarende for å lese dem.