HC-registeret skal gi oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige.

Legg inn kortinnhaver Logg inn

Hvordan få tilgang?

Du må ha enkeltrettigheten til HC-registeret i Altinn på vegne av kommunen, og du må kunne velge kommunen som avgiver.

Hvilke opplysninger skal du registrere?

For privatpersoner skal du oppgi disse opplysningene:

  • personnummer til kortinnehaver
  • bevisnummer
  • gyldighetsperiode
  • om kortinnehaver er fører eller passasjer

For institusjoner skal du oppgi disse opplysningene:

  • organisasjonsnummer
  • registreringsnummer for kjøretøyet
  • bevisnummer
  • gyldighetsperiode

Hva skal du gjøre når en bruker dør?

Du trenger ikke gjøre noe. HC-registeret registrerer automatisk når kortinnehavere er erklært døde. Kortet til disse personene får automatisk statusen «ugyldig».

Hvem har ansvaret for registeret?

Kommunene er ansvarlige for å registrere innvilgede tillatelser i registeret og for å vedlikeholde registerinformasjonen ved endringer.

Statens vegvesen har ansvaret for driften av registeret på vegne av Samferdselsdepartementet.

Hva er hensikten med registeret?

Registeret skal gi en bedre oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige. Dette vil være et viktig bidrag for å hindre misbruk eller forfalskinger av tillatelser. Videre vil registeret gi kommunene oversikt som kan være nyttig i planleggingsarbeidet. Den enkelte kommunen vil kunne se statistikk basert på egne utstedte kort og sammenligne den med andre kommuner. Dette vil være et bidrag for å sikre likebehandling mellom kommunene.

Kontakt oss

Kontakt vår brukerstøtte hvis du har spørsmål. Skal du søke om å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede, må du kontakte kommunen din.

Sist oppdatert: