HC-registeret skal gi oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige.

Legg inn kortinnhaver Logg inn

Hvordan få tilgang?

Du må ha enkeltrettigheten til HC-registeret i Altinn på vegne av kommunen, og du må kunne velge kommunen som avgiver.

Hvilke opplysninger skal registreres?

For privatpersoner skal følgende opplysninger oppgis:

  • personnummer til kortinnehaver
  • bevisnummer
  • gyldighetsperiode
  • om kortinnehaver er fører eller passasjer

For institusjoner skal det oppgis:

  • organisasjonsnummer
  • registreringsnummer for kjøretøyet
  • bevisnummer
  • gyldighetsperiode

Hvem har ansvaret for registeret?

Kommunene er ansvarlige for å registrere innvilgede tillatelser i registeret og for å vedlikeholde registerinformasjonen ved endringer.

Statens vegvesen har ansvaret for driften av registeret på vegne av Samferdselsdepartementet.

Hva er hensikten med registeret?

Registeret skal gi en bedre oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige. Dette vil være et viktig bidrag for å hindre misbruk eller forfalskinger av tillatelser. Videre vil registeret gi kommunene oversikt som kan være nyttig i planleggingsarbeidet. Den enkelte kommune vil kunne se statistikk basert på egne utstedte kort og sammenligne den med andre kommuner. Dette vil være et bidrag for å sikre likebehandling mellom kommunene.

Kontakt oss

Kontakt vår brukerstøtte hvis du har spørsmål. Skal du søke om å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede, må du kontakte kommunen din.

Sist oppdatert: