De som skal føre kontroll med vilkårsparkering må ha gjennomført og bestått godkjent opplæring.

Opplæringen skal til sammen ha en varighet på minst 70 skoletimer og bestå av:

  • en innledende teoretisk del og praksisopplæring i kontrolltjeneste på til sammen minst 30 skoletimer med avsluttende prøve
  • praksisopplæring og oppsummerende teorikurs på minst 30 skoletimer med avsluttende prøve

Hvert femte år må regodkjenningsprøve gjennomføres og bestås. Slik prøve må avlegges hos annen virksomhet enn den man er ansatt hos. 

Tilby opplæring?

Den som skal tilby opplæring til de som skal utføre kontrolltjeneste med vilkårsparkering, må ha godkjent undervisningsplan og prøve av Statens vegvesen.

Tilbydere av opplæringstjenester skal betale gebyr for søknad om godkjenning av undervisningsplan til Statens vegvesen etter gebyrforskiften § 6.

Det er et saksbehandlingsgebyr som skal betales uansett utfall (ved godkjent eller ikke godkjent undervisningsopplegg).

Søknaden sendes til