Parkeringstilsynet skal drive tilsyn med parkeringstilbyderne.

Kontaktinformasjon

E-post:  

Besøksadresse

Industrigata 1
Lillehammer

Klage på parkeringsbot?

Har du spørsmål om, eller ønsker å klage på en kontrollsaksjon (parkeringsbot) må du ta kontakt med parkeringsselskapet som utstedte den.

Dersom du har fått avslag på din klage hos parkeringsselskapet og ønsker å klage på avgjørelsen må Parkeringsklagenemnda kontaktes.