Vi fører tilsyn med både offentlige og private parkeringsvirksomheter.

Parkeringstilsynet fører tilsyn med at vilkårsparkering drives og håndheves i samsvar med kravene i parkeringsforskriften. Vi fører målrettede tilsyn, på bakgrunn av tips fra Parkeringsklagenemnda, bransjen, media og publikum

Vi vurderer alle innkommende tips, og prioriterer hvilke som er aktuelle å følge opp. I oppfølgingen kan det være aktuelt å reise ut på en eller flere av virksomhetens parkeringsområder. Det kan også være aktuelt å gjennomføre andre typer forarbeid, før vi avgjør hvilke virksomheter vi skal starte tilsyn med.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om regelverket eller tips om virksomheter kan sendes til   

Besøksadresse: Industrigata 1, Lillehammer