Parkeringsvirksomheter og opplæringstilbydere skal betale gebyr for å dekke kostnader Statens vegvesen har ved å forvalte parkeringsforskriften.

Gebyr for antall plasser i registeret

Det skal betales et årlig gebyr på 5 kroner per avgiftsbelagte parkeringsplass og 2 kroner per avgiftsfrie vilkårsparkeringsplass som er meldt inn i registeret. Gebyret skal dekke kostnader til drift og vedlikehold av parkeringsregisteret.

Gebyr for tilsyn

Det skal betales et årlig gebyr på 10 640 kroner til dekning av tilsynskostnader.

Videre skal virksomheter som får målrettet tilsyn, betale gebyr som beregnes ut fra antall dagsverk som er nødvendig for oppfølgingen i den konkrete tilsynssak. Gebyret er på 6 560 kroner per dag og 3 280 kroner for en halv dag.

Gebyr for tilbydere av opplæringstjenester

Tilbydere av opplæringstjenester skal betale gebyr på 28 960 kroner ved søknad om godkjenning av undervisningsplan.

Sist oppdatert: