Parkeringsvirksomheter og opplæringstilbydere skal betale gebyr for å dekke kostnader Statens vegvesen har ved å forvalte parkeringsforskriften.

Gebyr for antall plasser i registeret

Det skal betales et årlig gebyr på 7 kroner per avgiftsbelagte parkeringsplass og 3,50 kroner per avgiftsfrie vilkårspakeringsplasser som er meldt inn i registeret. Gebyret skal dekke kostnader til drift og vedlikehold av parkeringsregisteret.

Gebyr for tilsyn

Det skal betales et årlig gebyr på 9 870 kroner til dekning av tilsynskostnader.

Videre skal virksomheter som får målrettet tilsyn betale gebyr som beregnes ut fra antall dagsverk som er nødvendig for oppfølgingen i den konkrete tilsynssak. Gebyr per dag er på 4 9300 kroner.

Gebyr for tilbydere av opplæringstjenester

Tilbydere av opplæringstjenester skal betale gebyr på 24 650 kroner ved søknad om godkjenning av undervisningsplan.

Sist oppdatert: