Parkeringsvirksomheter og opplæringstilbydere skal betale gebyr for å dekke kostnader Statens vegvesen har ved å forvalte parkeringsforskriften.

Gebyr for antall plasser i registeret

Det skal betales et årlig gebyr på 7 kr per avgiftsbelagte parkeringsplass og 3,50 kr per avgiftsfrie vilkårspakeringsplasser som er meldt inn i registeret. Gebyret skal dekke kostnader til drift og vedlikehold av parkeringsregisteret.

Gebyr for tilsyn

Det skal betales et årlig gebyr på kr. 9 560 til dekning av tilsynskostnader.

Videre skal virksomheter som får målrettet tilsyn betale gebyr som beregnes ut fra antall dagsverk som er nødvendig for oppfølgingen i den konkrete tilsynssak. Gebyr per dag er på kr. 4 780.

Gebyr for tilbydere av opplæringstjenester

Tilbydere av opplæringstjenester skal betale gebyr på kr. 23 890 ved søknad om godkjenning av undervisningsplan.