Her finner du informasjon om hvordan du kan ta i bruk API-er for HC-registeret (register over parkeringstillatelser for forflytningshemmede).

API-et kan benyttes av leverandører av parkeringssystemer til å melde inn nye parkeringstillatelser for forflytningshemmede eller endringer i disse. Det kan også brukes for å gjøre oppslag på gyldigheten til parkeringstillatelsene. Kommunene skal bruke dette for å legge inn, endre og hente ut sine bevis på parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Få tilgang

API-et er kostnadsfritt men krever autentisering. Dette datasettet er gjort tilgjengelig under norsk lisens for offentlige data (data.norge.no).

Autentisering

Autentisering foregår ved hjelp av «HTTP basic authentication». Brukernavn og passord fås ved å sende en forespørsel til . Brukeren man får er en såkalt «tjenestebruker» og må benyttes i alle API-kall mot HC-registeret.

Dokumentasjon

Se dokumentasjonen for API-et (Swagger) for å få en oversikt over de ulike endepunktene og beskrivelse av dataene.

Statuskoder

 • GYLDIG
 • IKKE_GYLDIG
 • STJALET
 • MISTET
 • INNDRATT
 • DOD

Brukerkoder

 • F for fører
 • P for passasjer
 • U for ukjent (kan kun benyttes for bevis hvor gyldigFra er før 01.04.2017)

Bevistype

Hvis en respons inneholder et eller flere bevisobjekt skal det/de inneholde feltet «bevistype». Bevistypen forteller om beviset er et institusjonsbevis eller et personbevis.

 • person
 • institusjon
Sist oppdatert: